سپتامبر 02, 2014

freevpn2
mellinma.com

دانلود سریال حریم سلطان تا قسمت ۳۱۸

209

دانلود سریال حریم سلطاندانلود سریال حریم سلطان با کیفیت عالی و دوبله فارسی

اطالاعات کامل: IMDb
تعداد فصل ها : ۳
فصل تعداد قسمت ها : ۳۵۰
امتیاز: ۶/۶
ژانر:رمان تاریخی
کیفیت تصویر : عالی HD
زبان:دوبله فارسی
سال ساخت : ۲۰۱۱
وضیعت پخش: در حال پخش
وضیعت سریال : تا قسمت ۳۱۸

خلاصه داستان: نام اصلی سریال (سده ی باشکوه) به دوران سلطنت سلطان سلیمان قانونی اشاره دارد و این مجموعه ی تلویزیونی، توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که در حرمسرا و دربار او روی می‌داد را به تصویر می‌کشاند. جزئیات اکثر حوادث و اتفاقاتی که در سریال روی می‌دهد، واقعیت ندارد اما کلیت حوادث، واقعیت تاریخی دارد

قسمت ۰۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۰۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۴۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۵۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۶۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۷۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۸۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۹۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۰۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۱۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۲۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۳۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۴۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۵۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۶۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۷۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۸۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۱۹۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۰۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۱۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۲۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۳۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۴۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۵۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۵ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۶ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۷ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۸ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۶۹ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۱ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۲ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۳ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۴ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۵-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۵-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۶-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۶-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۷-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۷-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۸-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۸-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۹-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۷۹-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۰-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۰-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۱-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۱-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۲-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۲-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۳-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۳-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۴-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۴-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۵-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۵-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۶-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۶-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۷-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۷-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۸-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۸-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۹-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۸۹-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۰-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۰-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۱-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۱-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۲-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۲-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۳-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۳-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۴-۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۴-۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۵ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۵ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۶ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۶ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۷ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۷ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۸ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۸ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۹ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۲۹۹ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۰ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۰ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۱ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۱ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۲ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۲ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۳ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۳ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۴ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۴ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۵ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۵ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۶ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۶ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۷ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۷ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۸ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۸ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۹ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۰۹ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۰ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۰ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۱ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۱ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۲ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۲ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۳ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۳ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۴ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۴ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۵ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۵ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۶ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۶ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۷ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۷ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۸ – ۷۲۰ | Firedrive Filemoney

قسمت ۳۱۸ – ۴۸۰ | Firedrive Filemoney

781 نظر

 1. sheida

  سلام
  چرا سایتتون اینجوری شده آخه؟! سرعتش وحشتناک شده. یا اصلا بالا نمیاد یا اگرم بیاد صد سال طول میکشه تا یه سانت حرکت کنه! تازه بعضی وقتا هم که آدرسش کلا مفقود میشه و حتی از طریق موتور جستجوها هم نمیشه پیداش کرد! خواهشا درستش کنین، قبلا خیلی بهتر بود.

  پاسخ
  1. مدیر سایت

   خیر چندین قسمت از پخش تلویزیون جلوتر هستیم و چون قسمت های پایانی هست سایت منبع منشتر نمیکنه قسمت های جدید رو البته به نظر بنده اینطور هست موفق باشید

   پاسخ

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× هفت = 49